logo
youtube facebook facebook

Inscripció 2015/2016


Si no fas el registre on-line, descarrega el full d’inscripció, emplena’l i porta’l a l’associació o envia’l a inscripcions@esbartdansairesantadria.com

Registre On-line

Activitat
Dades personals
  • Data de neixement

Autorització del pare/mare o tutor per als menors d'edat

Jo, , amb DNI autoritzo a realitzar l'activitat marcada a dalt, al noi/a indicat més amunt.

Sant Adrià de Besòs, 24 de Març de 2018

© www.esbartdansairesantadria.com | C/ Josep Tarradellas, s/n, Sant Adrià de Besòs (Barcelona) | Tel. 93 462 23 88 (tarda) | info@esbartdansairesantadria.com | Correu intern