logo
youtube facebook

Concurs del Cartell Trobada Nacional 2014


Cartell guanyador

Cartell guanyador. Autora:Sra. Maribel Domingo

Autora: Sra. Maribel Domingo

Descarrega l'acta de la deliberació. descarrega l'acta


Ampliat el termini de presentació al 12 de maig de 2014

 

BASES CONCURS CARTELL

Sant Adrià, Ciutat Bastonera 2014

39a. Trobada Nacional de Bastoners de Catalunya

Amb motiu de Sant Adrià, ciutat Bastonera 2014 i de la XXXIX Trobada Nacional de Bastoners de Catalunya, l’Esbart Dansaire Sant Adrià convoca les bases següents:

1.- Pot participar en aquest concurs qualsevol persona interessada. Si es vol presentar un cartell en representació d’un grup, escola o entitat sense ànim de lucre, ha de designar una persona representant de l’entitat.

2.- El tema del cartell és el Ball de Bastons i la Ciutat de Sant Adrià de Besòs amb l'única obligatorietat que hi consti el text següent: SANT ADRIÀ, CIUTAT BASTONERA 2014 - 39è TROBADA NACIONAL DE BASTONERS DE CATALUNYA i Sant Adrià de Besòs, 5 de juliol de 2014.

3.- Els originals que es presentin han d’estar realitzats en format A3 (297 x 420 mm)

4.- Les obres poden ser realitzades en qualsevol procediment o tècnica i sense límit en l’ ús del color, ja que es reproduirà en quatricomia. Es presentaran muntades sobre cartró o cartolina i sense marges addicionals. S'acompanyarà d'un sobre tancat amb el nom complert i adreça de l'autor/a així com un telèfon de contacte i una adreça electrònica.

5.- Cada concursant podrà presentar un màxim de dos obres.

6.- Les obres es lliuraran a l’oficina d’atenció al ciutadà ( planta baixa ajuntament ) en el seu horari de funcionament. El termini de presentació és del 26 de març al 12 de maig de 2014.

7.- Hi ha un sol premi valorat en 200 €

El premi no podran ser divisible i si el jurat ho creu convenient es podrà declarar desert. El lliurament del premi i la presentació del Cartell guanyador es realitzarà dins de la Mostra d’entitats de Sant Adrià que es realitzarà el dissabte, 7 de juny.

8.- El jurat està format per:

9.-Es realitzarà una exposició amb els treballs presentats. El cartell guanyador quedarà en propietat de l'Esbart Dansaire Sant Adrià i els no premiats es podran retirar a partir del 7è dia de la clausura de l'exposició i en un termini de 60 dies, els cartells que no siguin retirats quedaran en propietat de l’Esbart Dansaire Sant Adrià.

10.- La participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases. Qualsevol detall no concretat serà resolt per l'organització.

11.- Es valoraran els dissenys que destaquin l’esperit i essència del Ball de Bastons i de la Ciutat de Sant Adrià de Besòs.

 

ę www.esbartdansairesantadria.com | C/ Josep Tarradellas, s/n, Sant AdriÓ de Bes˛s (Barcelona) | Tel. 93 462 23 88 (tarda) | info@esbartdansairesantadria.com | Correu intern