logo
youtube facebook

Concurs fotogrÓfic


CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA

39ª TROBADA NACIONAL DE BASTONERS DE CATALUNYA

L’Esbart Dansaire de Sant Adrià de Besòs amb la col·laboració de l’Agrupació Fotogràfica Sant Joan Baptista, convoquen el Concurs Fotogràfic de la 39ª Trobada Nacional de Bastoners deCatalunya que es regirà per les següents

BASES

Participants: Tothom que ho desitgi.

Tema: Qualsevol aspecte de la 39ª Trobada Nacional de Bastoners de Catalunya i les activitats que es desenvoluparan el dia 5 de juliol de 2014 a la ciutat de Sant Adrià de Besòs.

Obres: Cada autor podrà presentar fins a 5 fotografies en blanc i negre o color. S’admetrà qualsevol tècnica sempre tenint en compte que les possibles manipulacions no alterin l’essència del tema.

Format: La imatge fotogràfica haurà de tenir 20 cm. com a màxim el costat més llarg, en format jpg i 300 ppp de resolució. Un cop comprimida la imatge no hauria de tenir més de 1.5 Mb.

Identificació: Amb la tramesa de les fotografies caldrà també enviar un arxiu on hi constin, títol de la fotografia, nom i cognoms, telèfon, adreça postal i adreça de correu electrònic de l’autor.

Trameses: Per correu electrònic al següent e-mail.
concursosagrufotosantadria@gmail.com.

PREMIS
1er. Premi 150,-- Euros
2on Premi 100,-- Euros
3er. Premi 50,-- Euros

Jurat: Estarà format per tres persones de reconegut criteri fotogràfic.

Altres: Les fotografies premiades quedaran en propietat de l’Esbart Dansaire de Sant Adrià i podran ser utilitzades en publicacions i edicions, fent-hi constar el nom de l’autor. Els participants es declaren ser posseïdors dels drets d’autor de les fotografies.
El fet de presentar-se en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes Bases, tot quedant l’entitat organitzadora facultada per a resoldre els casos no previstos en elles.

CALENDARI

Admissió: Fins el dia 24 de juliol de 2014
Veredicte: Serà públic el dia 30 de juliol de 2014 a les 18 hores a l’Agrupació Fotogràfica Sant Joan Baptista, C/ Dr. Barraquer nº 6 baixos, 08930 Sant Adrià de Besòs.
Lliurament de premis: Es comunicarà oportunament a tots els participants
Exposició: Amb les fotografies premiades i seleccionades. El mes de setembre al Centre
Cultural Besòs dins dels actes de la Festa Major del Barri del Besòs.

ę www.esbartdansairesantadria.com | C/ Josep Tarradellas, s/n, Sant AdriÓ de Bes˛s (Barcelona) | Tel. 93 462 23 88 (tarda) | info@esbartdansairesantadria.com | Correu intern